Renovatie en restauratie

Restoratie Renovatie Heraldiek Winkel

Restauratie

Het vakgebied ‘restauratie’ is gericht op respectvol behoud, herstel en herbestemming van bestaande objecten. Met archeologische, historische of in hedendaagse waarde.

Als metaalrestaurator is het belangrijk een goede afweging te maken voor de behandelingsmethode van uw smeedijzeren of gietijzeren object. Wij kijken eerst naar; de gebruikte materialen, de vervaardigingstechniek, de authenticiteit, de herkomst, de (restauratie) geschiedenis, de eventuele aanwezigheid van merktekens en de stijl. Daarna wordt gekeken naar de conditie van het metaal. Fysieke ingrepen voeren wij uit met materialen en technieken die zo weinig mogelijk schade aan het origineel veroorzaken en zo veel mogelijk authenticiteit behouden.

De restauratoren van Ox Iron Art hebben een achtergrond als edelsmid, kunstenaar en museaal restaurator. Ze hebben veel kennis over Europese (kunst)geschiedenis, en zijn gespecialiseerd in het (na)maken van historische metalen objecten.

Wij beschikken over een eigen gieterij en atelier. Wij hebben ruime ervaring met ontwerpen en modelleren van gietwerk.

Ox Iron Art doet naast de grote restauratieprojecten ook veel aan de restauratie van kleinere historische kunstwerken zoals balkons, lantaarns, poorten & omheiningen en trappen in historische gebouwen. Daarnaast worden wij ingeschakeld voor het herstel van straatlantaarns, kroonluchters en eigenlijk alle historische stukken die gemaakt zijn van smeedijzer en gietijzer.

Heraldiek

Heraldische tekens vertellen via stijlkenmerken, figuren, kleuren en de bijhorende wapenspreuk, iets over mensen, over hun karakter en levensvisie, beroep en afkomst.

De belangstelling voor heraldiek en de wens van de burger om door een eigen heraldisch wapen zijn identiteit te bevestigen en aan het nageslacht door te geven, nemen momenteel weer toe. Zo kunnen wij voor elk privépersoon, vereniging, instelling of organisatie, gemeenschap of gemeente een wapen laten ontwerpen. Het is dus mogelijk om bij mij uw heraldisch familiewapen in brons of een ander metaal te laten uitvoeren, bijvoorbeeld als onderdeel van een hekwerk, kroonluchter, lamp of lantaren.

Wij hebben ongekende en unieke ervaring in het restaureren van bijzondere smeedijzeren stukken wereldwijd. De specialisten van Ox Iron Art zijn verantwoordelijk voor de gehele omvang van een opdracht, van de eerste metingen tot het uiteindelijk terugplaatsen van de gerestaureerde stukken op de historische plek.

Smeedijzer

Het team van Ox Iron Art is ‘groots’ in smeedijzer kunstwerkherstel en ontwerp. Maar u kunt ook terecht voor kleine objecten naar grotere opdrachten zoals balkons, trappen, poorten en grootschalige omheiningen met een zeer complexe constructie.

Ook architecten kunnen een beroep op ons doen voor materialen met een zo authentiek mogelijke uitstraling voor hun bouwprojecten zoals Franse balkons, lampen, lantaarns en verschillende stijlen smeedijzeren hekwerk.

Heeft u een vraag?

Verzoek om terug te bellen

   

Nederlands